Medijsko (ne)obrazovanje

Pre dvadesetak godina ljudi su počeli da napuštaju život u svetu realnosti i polako ali sve više se prepuštaju komforu koji nosi simulakrum, virtuelna stvarnost medija u kojoj danas pretežno žive. Bilo bi logično da sa takvim izborom ruku pod…