Metode tumačenja snova

Spavate li? Sanjate li? Znate li kakvi se procesi odigravaju tada u našem umu?

Od prvih koraka koje je čovjek napravio i trenutnka kada je prvi put zaplovio zemljom snova, čovječanstvo se pita šta te slike koje nam dolaze u onim trenucima kada čovjek potone u san, znače i predstavljaju. Te slike možemo ukratko nazvati snovima.

Naši preci oduvijek su snovima davali mistično značenje. Ono najčešće korensponira sa paranormalnim i tzv proročkim. To bi bila i prva metoda tumačenja snova. Ona je i najnepouzdanija budući da se tu snovi posmatraju kao viziri u budućnost i donose nekada lijepe i dobre, a nekada i loše stvari. Ovo je karakteristično za sve civilizacije koje su hodile planetom. Iz takvih pokušaja tumačenja snova najbolje je izdvojiti za sebe ono što je malo stručnije rečeno univerzalna simbolika pojmova povezana sa onim što se generacijama uspostavlja kao takvo. Narod je te pojmove svrstao i u knjigu koju su poslije autori zapisali i objavili, pa je tako ostala zapamćena kod nas – sanovnik. Danas imate veliki broj, kako štampanih tako i elektronskih verzija ovakvih narodnih sanovnika.

Druga metoda tumačenja snova vezana je za nauku. To je vjerovatno danas i najpopularnija metoda. Njen začetnik i idejni tvorac je poznati psiholog Frojd. On je naime na prelazu između XIX i XX vijeka, tačnije 1900. godine izdao svoju knjigu „Tumačenje snova“ i tako oborio sve one koji su tvrdili da naši snovi ništa ne znače i da su samo nepovezane slike. Danas je taj frojdovski metod proširen i danas o snovima znamo mnogo. Znamo da su to slike koje dolaze iz naše podsvijesti i da njihovo značenje je daleko važnije nego što se to nekada mislilo. Danas se ovaj metod koristi i u psihoanalizi, pa i važan je segmet u terepaijama za one kojima je pomoć potrebna.

Postoji različiti ciklusi i procesi koji se odvijaju u našem umu dok spavamo. Nauka još uvijek nije utvrdila šta se su tačno odvija. Tim procesima spavanja, i procesima koje obavlja naš mozak dok spavamo bavi se nauka koja se zove Oneirologija. Još uvijek mlada nauka nedovoljno istražena, ali kao i sve mlade nauke dosta obećava.

Eto, ovo bi bio jedan kratak pregled jedne vrlo važne teme. Pa tako u onim trenucima kada odmaramo od rada na sajtovima (a svi znamo da ih je malo), treba da znamo da naš mozak i tada radi i procesuira podatke kao neki procesor kome je neki nepoznati algoritam zadaje komande, a na nama je da otkrijemo šta one znače.

Podelite ovaj članak

Pošaljite Komentar