Internet Marketing

Internet Marketing je skup svih mera, veštine, znanja, preduzetih akcija I aktivnosti, kao I premanentnog obrazovanja, koje imaju za cilj da putem Interneta dovedu potencijalnu ciljnu grupu na ciljnu, ili ciljne strane(Landing Page). Namerno sam pomenuo obrazovanje u ovoj definiciji…
Medijsko (ne)obrazovanje

Pre dvadesetak godina ljudi su počeli da napuštaju život u svetu realnosti i polako ali sve više se prepuštaju komforu koji nosi simulakrum, virtuelna stvarnost medija u kojoj danas pretežno žive. Bilo bi logično da sa takvim izborom ruku pod…