xhtml validacija youtube videa

Primetićete da kada ubacite na strani sa sadržajem, i određeni sadržaj, sa youtub-a embded koda koji ste kopirali sa youtube sajta u formi:

<object width=“480″ height=“385″><param name=“movie“ value=“http://www.youtube.com/v/W2waIKhqmi4&hl=en_US&fs=1&“></param><param name=“allowFullScreen“ value=“true“></param><param name=“allowscriptaccess“ value=“always“></param><embed src=“http://www.youtube.com/v/W2waIKhqmi4&hl=en_US&fs=1&“ type=“application/x-shockwave-flash“ allowscriptaccess=“always“ allowfullscreen=“true“ width=“480″ height=“385″></embed></object>

i proverite na sajtu xhtml validation,izbaciće vam puno grešaka i upozorenja. Umesto tog koda ubacite ovaj i nećete imati problema sa validacijom:

<object type=“application/x-shockwave-flash“ width=“480″ height=“385″ data=“http://www.youtube.com/v/W2waIKhqmi4″><param name=“movie“ value=“http://www.youtube.com/v/W2waIKhqmi4″ /></object>

Podelite ovaj članak

Pošaljite Komentar